Løgstrup Friplejehjem

Friplejehjem logo

Mail fra formand Anders Jensen på vegne af bestyrelsen: 

Hermed information om at vi på Løgstrup Friplejehjem i slutningen af november har haft tilsyn af Viborg Kommune og af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tilsynet fra kommunen er udført som det årlige tilsyn som kommunen skal udføre på alle plejehjem i kommunen. Tilsynet fra Styrelsen for Patientsikkerhed er udført både som et såkaldt Ældretilsyn og som et Sundhedsfagligt tilsyn. 

I tilsynene er der forskellige områder, hvor Løgstrup Friplejehjem får kritik for vores udførelse af de undersøgte opgaver. Det drejer sig blandt andet om den instruktion medarbejderne skal arbejde efter, dokumentationsopgaver og en bedre praksis for indflytnings- og opfølgningssamtaler med beboere og pårørende.

Disse kritikpunkter kan henføres til den mangelfulde daglige ledelse der har været på Løgstrup Friplejehjem over en længere periode og som også var anledning til, at bestyrelsen traf beslutning om at fritstille den tidligere forstander. Det har ikke været muligt at rette op på den mangelfulde daglige ledelse, inden vores nye forstander Ane Gleerup var tiltrådt den 1. december 2021.

I forbindelse med tilsynene har repræsentanter for bestyrelsen og Ane været til møde med Styrelsen for Patientsikkerhed for at gennemgå rapporterne. Her havde Ane allerede efter få dages ansættelse en handlingsplan klar, som beskriver hvordan vi vil rette op på de kritikpunkter, som styrelsen er fremkommet med. Denne plan var styrelsen meget tilfreds med og var i øvrigt tilfreds med, at vi nu i Ane har fået ansat en meget kompetent leder af Friplejehjemmet, som også kan gennemføre den fremlagte handlingsplan.

Heldigvis har vi i bestyrelsen oplevet en stor grad af tilfredshed med Friplejehjemmet fra beboernes side og også fra pårørendes side, selvom vi indimellem også har modtaget tilkendegivelser fra jer om, at alt ikke var i skønneste orden. Det vil Ane sammen med personalet nu følge op på, så vi kan sikre, at Løgstrup Friplejehjem er et attraktivt sted at leve og arbejde for beboerne og for de ansatte.

De gennemførte tilsyn vil, når vi har dem i den endelige udgave, blive offentliggjort på vores hjemmeside.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mail fra forstander Ane Gleerup: 

Jeg har nu været på Løgstrup Friplejehjem i små 2 uger, og jeg er blevet rigtigt godt taget imod af beboerne og af de pårørende jeg har mødt indtil nu. Jeg har mødt et personale som er meget engagerede og dedikerede i forhold til arbejdet på Friplejehjemmet. Det har været rigtigt godt, og jeg glæder mig meget til det fremtidige samarbejde med dem.

Vi har fået en opgave af Styrelsen for Patientsikkerhed som går på at rette op mange mangelfulde forhold i forhold til flere forskellige områder, og det er vi gået i gang med.

Der er udarbejdet handleplaner for hvordan vi skal arbejde struktureret med at få alt vores dokumentation opdateret, hvordan vi skal have fulgt op på mange retningslinjer og vi har lavet handleplaner for hvordan vi skal arbejde med samtaler med både beboere og pårørende på plejehjemmet.
For at sikre at der altid er ledelse til stede på plejehjemmet er der også fra 1. januar 2022 ansat en Stedfortræder for mig. Hun hedder Birgitte Langhoff-Jensen og har mange års erfaring som teamleder i Hjemmeplejen i Viborg kommune.

Vi er i gang med at etablere en kontaktpersonsordning, således at alle beboere får tildelt 2 kontaktpersoner som skal være de gennemgående kontakter.
Da flere ikke har haft en indflytningssamtale i forbindelse med indflytning, vil vi i løbet af december måned invitere til det vi vil kalde en opfølgningssamtale, som vil have nogenlunde samme indhold som en indflytningssamtale. Disse samtaler vil blive afholdt i løbet af januar måned, og her vil jeg deltage sammen med kontaktpersoner og stedfortræder. Jeg glæder mig rigtigt meget til at få hilst på jer alle og lære jer lidt bedre at kende.

Fra 1. januar 2022 er der også ansat mere personale på plejehjemmet, således at vi undgår at skulle bruge vikarer. Vi vil gerne sikre en høj grad af faglighed, kontinuitet og omsorg for vores beboere og pårørende, og det tror jeg alle vil kunne mærke ret hurtigt.

Vi kommer løbende til at melde tilbage til Styrelsen for Patientsikkerhed hvordan udviklingen skrider frem på Friplejehjemmet, og håber at de snart også kan se forbedringerne.

Jeg glæder mig rigtigt meget til samarbejdet med jer i årene fremover.

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.