Løgstrup Friplejehjem

Alt går planmæssigt med etablering af Løgstrup Friplejehjem.

Kommune - og lokalplan
Kommuneplantillægget for friplejehjemmets areal på Hjarbækvej 59 er vedtaget og lokalplanen har været i høring i 4 uger uden bemærkninger. Lokalplanen er derfor vedtaget og offentliggjort. H
erefter kunne man gå videre med byggeansøgning og udbudsrunde.      

Illustrationsplan                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering af Løgstrup Friplejehjem på Hjarbækvej 59.


Tidsplan for byggeriet
Bestyrelsen holder for tiden møder med arkitekten for at få de sidste detaljer ved byggeriet på plads. Ultimo
juni forventes byggeriet at kunne sendes i udbud og medio august 2019 vil vinderen af udbuddet kunne udpeges. Dermed kan byggeriet påbegyndes i september 2019 og Løgstrup Friplejehjem kan være færdigt og tages i brug i august 2020.

Finansiering og administrationsaftale
Bestyrelsen for Løgstrup Friplejehjem har indgået en aftale med Nykredit om realkreditlån og Sparekassen Kronjylland om finansiering af Løgstrup Friplejehjem. Dermed er en af de vigtigste forudsætninger for projektet opfyldt. Der er også indgået en administrationsaftale med Danske Diakonhjem.

Status på indsamling af midler til Løgstrup Friplejehjem   
Støtteforeningen for Løgstrup Friplejehjem er i gang med at indsamle økonomiske midler til dækning af projekteringsudgifterne vedr. friplejehjemmet. Målet var 400.000 kr. i
nden 1 juli 2019, og dette delmål blev nået ved hjælp af sponsorater og tilsagn fra fonde, arrangementsoverskud, kontingenter m.v.

Indsamlingen er nu på i alt 500.000 kr. og bidragyderne er.
LAG Skive-Viborg 185.000 kr. - Lars Seier Christensen 100.000 kr. - Anders Brøndum Fonden 50.000 kr. -
Den Jyske Sparekasse 20.000 kr. - private donationer og lokal indsamlinger 145.000 kr. 

Der mangler kun 100.000 kr. i at nå det endelige mål på 600.000 kr. 
Støtteforeningen håber derfor at borgere, erhvervsdrivende og andre vil yde et bidrag til realisering af friplejehjemmet. Man må meget gerne spørge venner, familie, bekendte, naboer m.v., om de har lyst til at støtte projektet.

Bestyrelsen for Løgstrup Friplejehjem og Støtteforeningen er meget ydmyge og dybt taknemmelige for den flotte opbakning, som projektet Løgstrup Friplejehjem har mødt. Vi skylder alle bidragydere en stor tak - uanset om de har givet små eller store beløb.

På vegne af Den Selvejende Institution Løgstrup Friplejehjem og Støtteforeningen.
v/fmd. Anders Jensen tlf. 6120 0849 og fmd. Anthon Storm tlf. 4166 8366.

 

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.