Løgstrup Friplejehjem

Endelig sker det, som mange har ventet på.

Første spadestik til det nye Løgstrup Friplejehjem tages fredag, den 11. oktober 2019 kl. 14.00 af formanden Anders Jensen.

Ginnerup A/S fra Skive har vundet licitationen og bliver byggeriets hovedentreprenør.

Bestyrelsen har sammen med arkitektfirmaet ATRA fået de sidste detaljer ved byggeriet på plads, og dermed kan byggeriet snart påbegyndes. Løgstrup Friplejehjem kan være færdigt og tages i brug i oktober 2020.

Efter en lang proces er alle tilladelser og tilsagn ved at være på plads. Kommuneplantillæg og lokalplan for friplejehjemmets areal på Hjarbækvej 59 blev vedtaget, og herefter gik bestyrelsen videre med byggeansøgning og udbudsrunde.

Undervejs har Boligstyrelsen givet tilsagn om andel i støtteramme til etablering af 24 fripleje-boliger, og fra Sundhedsstyrelsen fik Løgstrup Friplejehjem certification som friplejebolig-leverandør.

Endvidere blev der truffet aftale med Nykredit om realkreditlån og Sparekassen Kronjylland om finansiering af Løgstrup Friplejehjem. Bestyrelsen har også indgået en administrationsaftale med Danske Diakonhjem.

Puljer og fonde er ansøgt, og følgende har støttet projektet: LAG Skive-Viborg, Lars Seier Christensen, Anders Brøndum Fonden, Den Jyske Sparekasse.

Støtteforeningen for Løgstrup Friplejehjem har foretaget en lokal indsamling til friplejehjemmet, og det endelige mål på 600.000 kr. er næsten nået. Hvis man er interesseret i at give et bidrag, må man gerne kontakte Støtteforeningen.

Alle er velkommen til at overvære første spadestik til Løgstrup Friplejehjem. Man skal blot møde op på adressen Hjarbækvej 59, Løgstrup, hvor formanden Anders Jensen vil holde en tale og tage det første spadestik.