Løgstrup Friplejehjem

 

Friplejehjem logo

 

 

Løgstrup Friplejehjem åbner for beboere

Byggeriet på Løgstrup Friplejehjem er gået ind i den afsluttende fase, og vi forventer at modtage de første beboere fra den 1. december 2020.  Kom og vær med fra begyndelsen, der er stadigt ledige lejligheder.

Det er er en forudsætning, for at kunne få en lejlighed på Løgstrup Friplejehjem, at du er visiteret til en plejebolig af din bopælskommune. For at blive visiteret til en plejebolig, skal du rette henvendelse til din bopælskommune. 

Løgstrup Friplejehjem bliver et helt nyt friplejehjem i særklasse med 24 boliger, hvor beboere og pårørende vil opleve de nære rammer som både private og fælles og hvor medindflydelse, aktiviteter og tilbud er en naturlig del af hverdagen.

Der vil blive rig mulighed til at nyde udelivet sammen med vores dyr, eller til at forbyde sig i naturen rundt om friplejehjemmet i udkanten af Løgstrup by.

Vi holder Corona venlig indvielse den 28. november. Programmet kommer ud, når vi kender retningslinjerne, der er gældende til den tid.

Du er altid velkommende til at ringe til vores forstanderSusanne Søe Mikkelsenpå telefon 23 49 37 48 for yderligere information om friplejehjemmet, visitering til en bolig eller andre spørgsmål. Tjek også vores hjemmeside for info: løgstrupfriplejehjem.dk

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.