Løgstrup Friplejehjem

Se billeder fra første spadestik

Formanden Anders Jensen og Sigurd Jakobsen fra ATRA Arkitekterne holdt tale - læs Anders tale her:

Velkommen til 1. spadestik til etablering af Løgstrup Friplejehjem. Det er nu godt halvandet år siden vi etablerede bestyrelsen for den selvejende institution Løgstrup Friplejehjem. Vi nedfældede som det første bestyrelsens værdigrundlag for friplejehjemmet som lyder: 

- Løgstrup Friplejehjem skal være et friplejehjem i særklasse, hvor beboere og pårørende oplever de nære rammer som både private og fælles, og hvor medindflydelse, aktiviteter og tilbud er en naturlig del af hverdagen. 

- Et friplejehjem der med sin placering og udformning, fremtræder som en naturlig del af Løgstrup-området. 

Det er så især den sidste del af værdigrundlaget vi tager hul på i dag med det første spadestik, så stedet her bliver en naturlig del af Løgstrup-området. Inden vi er nået hertil er der fra bestyrelsens side blevet arbejdet koncentreret med at få projektet realiseret. 

Læs mere: Første spadestik til Løgstrup Friplejehjem den 11. oktober 2019 

 

Løgstrup Friplejehjem

Endelig sker det, som mange har ventet på.

Første spadestik til det nye Løgstrup Friplejehjem tages fredag, den 11. oktober 2019 kl. 14.00 af formanden Anders Jensen.

Ginnerup A/S fra Skive har vundet licitationen og bliver byggeriets hovedentreprenør.

Bestyrelsen har sammen med arkitektfirmaet ATRA fået de sidste detaljer ved byggeriet på plads, og dermed kan byggeriet snart påbegyndes. Løgstrup Friplejehjem kan være færdigt og tages i brug i oktober 2020.

Efter en lang proces er alle tilladelser og tilsagn ved at være på plads. Kommuneplantillæg og lokalplan for friplejehjemmets areal på Hjarbækvej 59 blev vedtaget, og herefter gik bestyrelsen videre med byggeansøgning og udbudsrunde.

Undervejs har Boligstyrelsen givet tilsagn om andel i støtteramme til etablering af 24 fripleje-boliger, og fra Sundhedsstyrelsen fik Løgstrup Friplejehjem certification som friplejebolig-leverandør.

Endvidere blev der truffet aftale med Nykredit om realkreditlån og Sparekassen Kronjylland om finansiering af Løgstrup Friplejehjem. Bestyrelsen har også indgået en administrationsaftale med Danske Diakonhjem.

Puljer og fonde er ansøgt, og følgende har støttet projektet: LAG Skive-Viborg, Lars Seier Christensen, Anders Brøndum Fonden, Den Jyske Sparekasse.

Støtteforeningen for Løgstrup Friplejehjem har foretaget en lokal indsamling til friplejehjemmet, og det endelige mål på 600.000 kr. er næsten nået. Hvis man er interesseret i at give et bidrag, må man gerne kontakte Støtteforeningen.

Alle er velkommen til at overvære første spadestik til Løgstrup Friplejehjem. Man skal blot møde op på adressen Hjarbækvej 59, Løgstrup, hvor formanden Anders Jensen vil holde en tale og tage det første spadestik.

Alt går planmæssigt med etablering af Løgstrup Friplejehjem.

Kommune - og lokalplan
Kommuneplantillægget for friplejehjemmets areal på Hjarbækvej 59 er vedtaget og lokalplanen har været i høring i 4 uger uden bemærkninger. Lokalplanen er derfor vedtaget og offentliggjort. H
erefter kunne man gå videre med byggeansøgning og udbudsrunde.      

Illustrationsplan                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering af Løgstrup Friplejehjem på Hjarbækvej 59.


Tidsplan for byggeriet
Bestyrelsen holder for tiden møder med arkitekten for at få de sidste detaljer ved byggeriet på plads. Ultimo
juni forventes byggeriet at kunne sendes i udbud og medio august 2019 vil vinderen af udbuddet kunne udpeges. Dermed kan byggeriet påbegyndes i september 2019 og Løgstrup Friplejehjem kan være færdigt og tages i brug i august 2020.

Finansiering og administrationsaftale
Bestyrelsen for Løgstrup Friplejehjem har indgået en aftale med Nykredit om realkreditlån og Sparekassen Kronjylland om finansiering af Løgstrup Friplejehjem. Dermed er en af de vigtigste forudsætninger for projektet opfyldt. Der er også indgået en administrationsaftale med Danske Diakonhjem.

Status på indsamling af midler til Løgstrup Friplejehjem   
Støtteforeningen for Løgstrup Friplejehjem er i gang med at indsamle økonomiske midler til dækning af projekteringsudgifterne vedr. friplejehjemmet. Målet var 400.000 kr. i
nden 1 juli 2019, og dette delmål blev nået ved hjælp af sponsorater og tilsagn fra fonde, arrangementsoverskud, kontingenter m.v.

Indsamlingen er nu på i alt 500.000 kr. og bidragyderne er.
LAG Skive-Viborg 185.000 kr. - Lars Seier Christensen 100.000 kr. - Anders Brøndum Fonden 50.000 kr. -
Den Jyske Sparekasse 20.000 kr. - private donationer og lokal indsamlinger 145.000 kr. 

Der mangler kun 100.000 kr. i at nå det endelige mål på 600.000 kr. 
Støtteforeningen håber derfor at borgere, erhvervsdrivende og andre vil yde et bidrag til realisering af friplejehjemmet. Man må meget gerne spørge venner, familie, bekendte, naboer m.v., om de har lyst til at støtte projektet.

Bestyrelsen for Løgstrup Friplejehjem og Støtteforeningen er meget ydmyge og dybt taknemmelige for den flotte opbakning, som projektet Løgstrup Friplejehjem har mødt. Vi skylder alle bidragydere en stor tak - uanset om de har givet små eller store beløb.

På vegne af Den Selvejende Institution Løgstrup Friplejehjem og Støtteforeningen.
v/fmd. Anders Jensen tlf. 6120 0849 og fmd. Anthon Storm tlf. 4166 8366.

 

Nyhedsbrev april 2019 for Løgstrup Friplejehjem indeholder oplysninger om:

Finansiering
Kommune - og lokalplan
Arkæologisk forundersøgelse
Tidsplan for byggeriet
Støttefest til fordel for Løgstrup Friplejehjem,
Støtteforeningen og indsamling,
Støtteforeningens generalforsamling.  

Læs nyhedsbrevet ved at klikke på dette link: Nyhedsbrev_april_2019_Løgstrup_Friplejehjem.pdf

Halfesten til fordel for Løgstrup Friplejehjem blev en stor succes med glade deltagere.
Overskuddet på
over 50.000 kr. går udelukkende til Løgstrup Friplejehjem.

Men dette gode resultat er kun et vigtig skridt på vejen mod at indsamle de nødvendige økonomiske midler,
som borgere i lokalområdet helst skal bidrage med, for at få udbetalt tilsagnsmidlerne fra puljer og fonde.

Derfor er Støtteforeningen i gang med at udtænke gode ideer og planer for at tilvejebringe yderligere beløb
for at opnå
målet på 600.000 kr.

Udover en merpris fra gæsterne, udgør sponsorater og donationer en stor og vigtig del af overskuddet,
og disse midler
blev givet direkte i forbindelse med afvikling af halfesten.
Der er også ydet en masse frivilligt arbejde for at få arrangementet op at stå.

Aftenen startede med buffet leveret af slagter Storm, og senere havde Løgstrup Bageri bagt dejlige kager.
Undervejs fortalte formanden for Løgstrup Friplejehjem Anders Jensen om sidste nyt om friplejehjemmet.
Alt går planmæssigt, og finansiering, boligkvote og certificering er på plads.
Senest har Kommunen vedtaget et kommuneplantillæg, og herefter skal der udarbejdes en lokalplan.
Aktuelt foretager Viborg Museum en arkæologisk forundersøgelse på arealet.
Byggeriet af Løgstrup Friplejehjem
forventes påbegyndt til september og at stå færdigt i august 2020.

Før og efter spisningen spillede Henning Pedersen, og den erfarne herre levede op til at være en god
og alsidig musiker
og spillede det bedste musik fra 1960'erne og frem til i dag - på såvel keyboard, sang
og saxofon. Senere på aftenen fik
han folk på dansegulvet, og mange talte om, at det var dejligt at få
genoplivet et rigtig gammeldags halbal.

         Henning Pedersen              Jette Torp og Jan Kaspersen                     

Efter spisningen stod Jette Torp og Jan Kaspersen klar til at underholde, og repertoiret spændte vidt fra
irske og skotske
sange til Carpenters og Anne Linnet, men også Jette Tops egne sange. 
Nogle af sangene fik et par ord med på vejen
på grund af en historie eller en personlig betydning. 

Jette Torp sang og spillede guitar og Jan Kaspersen sang og spillede på guitar, sax og fløjte. 
Deres fremragende stemmer fik alle til at lytte, men publikum blev også inviteret til at synge med.
Jette Torp talte ligefrem om at oprette et Løgstrup kor.

Indsamlingsfesten har ikke kunnet lade sig gøre uden følgende sponsorer: Slagter Storm, Dagli´Brugsen,
Løgstrup Bageri, Zebnet APS, Løgstrup Auto, Blomster Bixen, Bækkelund by Mank, Kølsen Smedie & Blik,
Lions Club Viborg, Vestergaard Konstruktion APS, Tommy, Karen og Per fra Løgstrup-Hallen.
En stor tak til dem.

Det blev i sandhed en dejlig aften med lækker mad, god musik og underholdning og dansen gik lystigt.
Men sidst men ikke mindst gav det et godt økonomisk resultat til Løgstrup Friplejehjem.
Bestyrelsen er meget glade for den store støtte, og udtrykker en stor tak til alle, der har medvirket hertil.                                                                                                                                                         

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.