Løgstrup Friplejehjem

Løgstrup Friplejehjem i naturskønt område

Den 25.04.2018 blev der afholdt et borgemøde om Løgstrup Friplejehjem, og borgerne var mødt talstærkt op for at høre
nærmere om planlægningen af det kommende friplejehjem. I alt kom der knap 100 borgere.

 Deltagere på borgermødet


Bestyrelsen af ”Den Selvejende Institution Løgstrup Friplejehjem”, der består af Anders Jensen, Gudrun Bjerregaard,
Uffe B. Madsen, Finn Jensen, Birte Philips og konsulent Jon Pugholm kom med diverse oplæg.

Bestyrelsen oplyste om formål, vision og værdigrundlag for friplejehjemmet. Der blev også fortalt, hvilken betydning friplejehjemmet vil få for Løgstrup-området. Her tænkes på ansættelse af personale til både pleje, køkken - og pedelarbejde.
Det betyder arbejdspladser til byen, og borgere i Løgstrup-området har mulighed for at søge disse jobs. 


Et friplejehjem kan også få stor betydning for Løgstrups butiksliv, der får mulighed for at blive leverandør af varer og ydelser. Udover brugsen, bageren og slagter kan der f.eks. blive brug for en frisør, læge m.v.

Efter reglerne skal friplejehjemsbyggeriet i udbud, men bestyrelsen ser gerne, at byggeriet kan give beskæftigelse til nogle af lokalområdets håndværksvirksomheder.

I lighed med et kommunalt plejehjem visiterer kommunen borgere til et friplejehjem, og reglerne er de samme med hensyn til kommunale ydelser og takster m.v. til beboerne.

Læs mere: Velbesøgt borgermøde 25. 04. 2018  om Løgstrup Friplejehjem                                        

Pressemedddelelse


FRIPLEJEHJEM I LØGSTRUP


Løgstrup er en centerby i vækst og med et stort opland, så der er behov for et friplejehjem.

Derfor har en arbejdsgruppe taget initiativ til at etablere et friplejehjem i Løgstrup.

Da Løgstrup ikke har et plejehjem i dag, bliver ældre borgere med behov for pleje placeret på andre plejehjem i kommunen. Det betyder, at de ældre bliver revet ud af deres lokalsamfund,
hvor de har boet i en årrække og har deres sociale liv. De får ikke besøg af jævnaldrene fra deres lokalområde på grund af manglende kørekort og muligheder for bus transport m.v.

Friplejehjem er et godt supplement til de kommunale plejehjem. Borgerne får mulighed for at vælge mellem privat og kommunal, og reglerne er ens med hensyn til plejeboliger, kommunale ydelser og takster m.v. til beboerne. I lighed med et kommunalt plejehjem visiterer kommunen borgere til et friplejehjem.

Læs mere: Pressemeddelelse - Løgstrup Friplejehjem

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.