Løgstrup Friplejehjem

Spærene er nu rejst på vestfløjen, indermurene er opført på østfløjen og det fælles centerområde med køkken og spise/opholdsstue begynder at tegne sig, både i dags- og natbelysning. På de nyeste billeder er der kommet tag på bygningen, og opmuring er startet på vestsiden, så man se de mørkerøde farver.    

Hele bygningenOpmuret bygningEt kig ind i den store opholdsstueVindue og åbning til terrassen290320 foto 1290320 foto 2290320 foto 4290320 foto 3140320 Foto nr. 3 140320 Foto nr. 4140320 Foto nr. 2140320 Foto nr. 1 

Se billeder fra første spadestik

Formanden Anders Jensen og Sigurd Jakobsen fra ATRA Arkitekterne holdt tale - læs Anders tale her:

Velkommen til 1. spadestik til etablering af Løgstrup Friplejehjem. Det er nu godt halvandet år siden vi etablerede bestyrelsen for den selvejende institution Løgstrup Friplejehjem. Vi nedfældede som det første bestyrelsens værdigrundlag for friplejehjemmet som lyder: 

- Løgstrup Friplejehjem skal være et friplejehjem i særklasse, hvor beboere og pårørende oplever de nære rammer som både private og fælles, og hvor medindflydelse, aktiviteter og tilbud er en naturlig del af hverdagen. 

- Et friplejehjem der med sin placering og udformning, fremtræder som en naturlig del af Løgstrup-området. 

Det er så især den sidste del af værdigrundlaget vi tager hul på i dag med det første spadestik, så stedet her bliver en naturlig del af Løgstrup-området. Inden vi er nået hertil er der fra bestyrelsens side blevet arbejdet koncentreret med at få projektet realiseret. 

Læs mere: Første spadestik til Løgstrup Friplejehjem den 11. oktober 2019 

 

Løgstrup Friplejehjem

Endelig sker det, som mange har ventet på.

Første spadestik til det nye Løgstrup Friplejehjem tages fredag, den 11. oktober 2019 kl. 14.00 af formanden Anders Jensen.

Ginnerup A/S fra Skive har vundet licitationen og bliver byggeriets hovedentreprenør.

Bestyrelsen har sammen med arkitektfirmaet ATRA fået de sidste detaljer ved byggeriet på plads, og dermed kan byggeriet snart påbegyndes. Løgstrup Friplejehjem kan være færdigt og tages i brug i oktober 2020.

Efter en lang proces er alle tilladelser og tilsagn ved at være på plads. Kommuneplantillæg og lokalplan for friplejehjemmets areal på Hjarbækvej 59 blev vedtaget, og herefter gik bestyrelsen videre med byggeansøgning og udbudsrunde.

Undervejs har Boligstyrelsen givet tilsagn om andel i støtteramme til etablering af 24 fripleje-boliger, og fra Sundhedsstyrelsen fik Løgstrup Friplejehjem certification som friplejebolig-leverandør.

Endvidere blev der truffet aftale med Nykredit om realkreditlån og Sparekassen Kronjylland om finansiering af Løgstrup Friplejehjem. Bestyrelsen har også indgået en administrationsaftale med Danske Diakonhjem.

Puljer og fonde er ansøgt, og følgende har støttet projektet: LAG Skive-Viborg, Lars Seier Christensen, Anders Brøndum Fonden, Den Jyske Sparekasse.

Støtteforeningen for Løgstrup Friplejehjem har foretaget en lokal indsamling til friplejehjemmet, og det endelige mål på 600.000 kr. er næsten nået. Hvis man er interesseret i at give et bidrag, må man gerne kontakte Støtteforeningen.

Alle er velkommen til at overvære første spadestik til Løgstrup Friplejehjem. Man skal blot møde op på adressen Hjarbækvej 59, Løgstrup, hvor formanden Anders Jensen vil holde en tale og tage det første spadestik.

Alt går planmæssigt med etablering af Løgstrup Friplejehjem.

Kommune - og lokalplan
Kommuneplantillægget for friplejehjemmets areal på Hjarbækvej 59 er vedtaget og lokalplanen har været i høring i 4 uger uden bemærkninger. Lokalplanen er derfor vedtaget og offentliggjort. H
erefter kunne man gå videre med byggeansøgning og udbudsrunde.      

Illustrationsplan                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering af Løgstrup Friplejehjem på Hjarbækvej 59.


Tidsplan for byggeriet
Bestyrelsen holder for tiden møder med arkitekten for at få de sidste detaljer ved byggeriet på plads. Ultimo
juni forventes byggeriet at kunne sendes i udbud og medio august 2019 vil vinderen af udbuddet kunne udpeges. Dermed kan byggeriet påbegyndes i september 2019 og Løgstrup Friplejehjem kan være færdigt og tages i brug i august 2020.

Finansiering og administrationsaftale
Bestyrelsen for Løgstrup Friplejehjem har indgået en aftale med Nykredit om realkreditlån og Sparekassen Kronjylland om finansiering af Løgstrup Friplejehjem. Dermed er en af de vigtigste forudsætninger for projektet opfyldt. Der er også indgået en administrationsaftale med Danske Diakonhjem.

Status på indsamling af midler til Løgstrup Friplejehjem   
Støtteforeningen for Løgstrup Friplejehjem er i gang med at indsamle økonomiske midler til dækning af projekteringsudgifterne vedr. friplejehjemmet. Målet var 400.000 kr. i
nden 1 juli 2019, og dette delmål blev nået ved hjælp af sponsorater og tilsagn fra fonde, arrangementsoverskud, kontingenter m.v.

Indsamlingen er nu på i alt 500.000 kr. og bidragyderne er.
LAG Skive-Viborg 185.000 kr. - Lars Seier Christensen 100.000 kr. - Anders Brøndum Fonden 50.000 kr. -
Den Jyske Sparekasse 20.000 kr. - private donationer og lokal indsamlinger 145.000 kr. 

Der mangler kun 100.000 kr. i at nå det endelige mål på 600.000 kr. 
Støtteforeningen håber derfor at borgere, erhvervsdrivende og andre vil yde et bidrag til realisering af friplejehjemmet. Man må meget gerne spørge venner, familie, bekendte, naboer m.v., om de har lyst til at støtte projektet.

Bestyrelsen for Løgstrup Friplejehjem og Støtteforeningen er meget ydmyge og dybt taknemmelige for den flotte opbakning, som projektet Løgstrup Friplejehjem har mødt. Vi skylder alle bidragydere en stor tak - uanset om de har givet små eller store beløb.

På vegne af Den Selvejende Institution Løgstrup Friplejehjem og Støtteforeningen.
v/fmd. Anders Jensen tlf. 6120 0849 og fmd. Anthon Storm tlf. 4166 8366.

 

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.